Projekty

Výstavba třídící linky vybraných odpadů vedoucí ke zvýšení jejich následného využití

Předmětem projektu je pořízení v České republice zcela unikátního technologického zařízení pro třídění kovového odpadu ze směsi kovů a dalších materiálů vznikajících při manipulaci s kovovými odpady. Cílem projektu je zvýšení využití druhotných surovin prostřednictvím dotřídění a roztřídění kovového odpadu na drobné frakce a dále na železný a neželezný odpad. Tento projekt je spolufinancován Evropskou Unií.

Termín ukončení realizace: 2017.

Plakát

FVE TSR Ostrava

Cílem projektu je omezit spotřebu energie dodávané ze sítě z tradičních zdrojů díky využití energie z obnovitelného zdroje prostřednictvím fotovoltaické elektrárny umístěné na střeše objektu a tím snížit dopad podnikatelské činnosti na životní prostředí.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Plakát

foto1foto2foto3

Navýšení kapacity svozu papíru v okresech Ostrava, Frýdek-Místek, Nový Jičín a Vsetín pro společnost TSR Czech Republic s.r.o.

Předmětem projektu bylo pořízení technologie systému pro svoz a separaci papíru zahrnující velkoobjemové kontejnery na sběr papíru, svozový vůz na svoz velkoobjemových kontejnerů s nosičem kontejnerů a hydraulickým nakládacím jeřábem, lis na papír a točnicový přívěs. Cílem projektu bylo navýšení kapacity svozu papíru a zefektivnění separace odpadů ve stávajícím provozu, navýšení podílu materiálového využití odpadů a snížení negativních dopadů na životní prostředí.

Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Plakát

Navýšení kapacity svozu papíru v Plzeňském kraji pro společnost TSR Czech Republic s.r.o.

Předmětem projektu bylo pořízení technologie systému pro svoz a separaci papíru zahrnující velkoobjemové kontejnery na sběr papíru, svozový vůz na svoz velkoobjemových kontejnerů s nosičem kontejnerů a HNJ, točnicový přívěs, tandemový přívěs pro nákladní vozidlo a tunelové hydraulické rypadlo. Cílem projektu bylo navýšení kapacity svozu papíru a zefektivnění separace odpadů ve stávajícím provozu, navýšení podílu materiálového využití odpadů a snížení negativních dopadů na životní prostředí.

Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Plakát