Zpracování osobních údajů

Informační memorandum pro obchodní partnery, kontaktní osoby, osoby, od kterých se vykupuje odpad

Dokument shrnuje zásady a účel zpracování, podmínky sdílení, zabezpečení a dobu uchovávání osobních údajů uvedených subjektů, stejně jako jejich práva v této oblasti.

Informační memorandum ke stažení

Informační memorandum pro uchazeče o zaměstnání

Dokument shrnuje zásady a účel zpracování, podmínky sdílení, zabezpečení a dobu uchovávání osobních údajů uchazečů o zaměstnání během výběrových řízení a po jejich skončení, stejně jako jejich práva týkající se zpracování osobních údajů.

Informační memorandum ke stažení

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely výběrového řízení s uchazeči o zaměstnání

Udělený souhlas opravňuje společnost TSR za definovaných podmínek nakládat s údaji uchazečů o zaměstnání v průběhu výběrového řízení a po jeho skončení.

Souhlas uchazeče ke stažení